Styrelseakuten

Det händer att föreningar hamnar i svårigheter, t ex att en nyckelperson blir allvarligt sjuk eller rent av att någon missbrukat sin ställning. Då är det tryggt att veta att vi har en tjänst som är helt fokuserad på att lösa akuta kriser.

Vi börjar alltid med att göra en analys av föreningens ekonomiska ställning för att få fram ett bra underlag som startpunkt. Därefter går vi igenom materialet med föreningens ansvariga. Detta arbete leder fram till olika åtgärder som t ex kan innefatta:

  • införande av nya ekonomirutiner under ledning av Föreningshusets Ekonomichef
  • specialframtagna underlag inför styrelsemöten
  • ledning av arbetsgrupp med fokus att lösa problemen kort respektive långsiktigt 

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor