Säkerhet

Det finns många aspekter kring säkerhet. Vi delar upp säkerheten i följande områden:

  • systemsäkerhet
  • användarkontroll
  • dataintegritet, backup och lagring
  • tillgänglighetSystemsäkerhet

Inget kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi har tagit fasta på denna sanning och börjat från grunden. Varje systemdel skall vara och är, stark. Det säkerställer vi genom att endast använda testade komponenter från stora, etablerade leverantörer rörande databaser, annan mjukvara, servrar och brandvägg. Detta synsätt gäller även vid val av samarbetspartners i betalsystemet där samtliga har en ledande roll på marknaden.

Systemsäkerhet innebär också att kommunikationen måste ske med säkra protokoll. All kommunikation till och från medlems- boknings och betalsystemen är krypterad.

För att säkerställa den övergripande säkerheten måste det också finnas någon som är ansvarig. Vår IT-chef har därför ett uttalat ansvar för säkerheten.Användarkontroll

Varje användare med åtkomst till medlemssystemet har personliga inloggningsuppgifter. Det gör dela att vi får en hög säkerhet kring accessen men också att det går att spåra ändringar om detta skulle behövas.Dataintegritet, backup och lagring

Att data som läggs in sparas och bevaras korrekt i databasen. För detta ändamål validerar vi data vid inmatningen och säkerställer överföring med kryptering. Lagringen sker sedan med backup på flera fysiskt åtskilda platser. Backup tas regelbundet och ofta.Tillgänglighet

Tillgängligheten måste vara hög. Våra system har över tiden visat sig vara mycket pålitliga och vi är stolta över att ha ytterst lite nedtid. Även i detta fall är val av samarbetspartners ytterst viktig för att säkerställa maximal nyttjande för våra kunder.

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor