Mina Sidor

Alla kunder och framför allt, alla medlemmar kan nu logga in, se och ändra delar av den information som finns i medlemsregistret.

Mina sidor är en mycket flexibel tjänst. där det är möjligt att på detaljnivå bestämma vilken information som skall visas upp. Det är också möjligt att bestämma exakt vilken information medlemmen skall ha möjlighet att ändra.

 

När medlemmen kommer in på Mina Sidor finns det flera flikar med information. Den första fliken är huvudfliken där själva medlemsinformationen presenteras. Här väljer föreningen vilka fält som skall visas upp och vilka av dessa som skall vara möjliga att uppdatera av medlemmen. Defaultbilden visar medlemsnummer och namn (icke ändringsbart) samt adress och kontaktinformation (ändringsbart).

 

Nästa flik innehåller två listor där den första listan är visar samtliga evenemang som föreningen arrangerar och som är bokningsbara. Den andra listan visar de bokningar medlemmen gjort och där arrangemanget ännu inte gått av stapeln.

 

Den tredje fliken ger möjlighet för medlemmen att ändra både användarnamn och lösenord.

 

För "glömska" medlemmar finns funktionalitet för att skicka nya lösenord till epostadress som är registrerad.

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor