Medlemssystem

Vi har modernast möjliga medlemshantering. Våra system kan hantera all tänkbar medlemsinformation i standardutförande. Den moderna hanteringen gör det också enkelt att ta ut nyttig och nödvändig statistik. Mycket av detta arbete kan enkelt göras över internet. Medlemsinformationen blir därmed lika enkelt tillgänglig som om den låg i den egna datorn men hos oss är den mycket säkrare. Läs mer om säkerhet här

Modern medlemshantering möjliggör effektiv avgiftsdebitering. Vi arbetar med OCR-nummer och maskinell kontroll. Vi kan snabbt och enkelt kontrollera vilka som betalt och kanske viktigare, kontrollera vilka som inte betalat. Påminnelser går därmed ut i rätt tid och endast till dem som skall ha dessa. Erfarenheten visar att effektiva rutiner kring påminnelser ger hög betalningsprocent hos medlemmar.

Vi kan också visa att flera av våra föreningar lyckats återfå många tidigare medlemmar genom våra effektiva rutiner kring medlemsavisering samt färdiga modeller för medlemsåtertagning. Det är kostsamt att tappa medlemmar. Att rekrytera nya medlemmar kan vara mycket dyrt och tidsödande om det inte görs på rätt sätt. Vårt medlemssystem utgör en trygg bas i föreningens arbete att behålla nöjda medlemmar.

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor