Våra produkter och tjänster.

Klicka på menyalternativen till vänster för mer information

 

Ständig utveckling

Föreningslivet utvecklas och det gör vi också! För att våra kunder skall erhålla bästa service utvecklar vi kontinuerligt vårt utbud. Vad som skall utvecklas bestäms i en fortlöpande diskussion med våra kunder. Den har bl a lett fram till att vi snabbat på utvecklingen av e-post-funktionen samt att vi knutit evenemangsbokningen närmare medlemssystemet.

 

Låt er förening växa

Effektiv administration är grunden för en förenings ekonomi. Borttappade medlemmar, felaktiga adresser och sena påminnelseutskick har direkt inverkan på er organisations ekonomi. Låt Föreningshuset ta hand om det administrativa, så kan er förening istället inrikta sig på det viktiga – ett aktivt föreningsliv för era medlemmar. I samarbete med Föreningshuset kan er förening växa och ge era medlemmar bättre valuta för medlemsavgiften.

 

Jobba mindre – få mer gjort

Oavsett föreningens mål är ekonomin en viktig faktor. Avgifter ska debiteras, bokföringen ska skötas och (skatte)regler ska följas. Med hjälp av webbaserade medlemssystem och specialistkunskap inom föreningsadministration hjälper vi er med det vardagliga arbetet. Vi ger även rådgivning kring skatter och de speciella regler som gäller för föreningar/organisationer. Vi hjälper även till med nyrekrytering och återrekrytering av tappade medlemmar. Självklart jobbar vi med alla typer av utskick. En bra administration skapar en solid förening.

 

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor