Cookies

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att alla som besöker en webbplats som innehåller cookies ska få information om

1. huruvida denna webbplats innehåller cookies
2. hur webbplatsen använder cookies
3. hur man gör för att undvika cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

Vi använder cookies för att mäta och utvärdera hur vår webbsida fungerar. Vi sparar ingen information som kan härledas till en specifik användare. Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies.

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

 

-Kontakta mig!  

Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor