Kort historik

Föreningen har funnits sedan 1982.

 

2012 firar föreningen 30 år och då kommer ytterligare historik och berättelser från föreningens verksamhet från de första trettio åren att presenteras.

 

1980-talet

Föreningen startar som en intresseförening för verksarkivarier. Det fanns behov av ett nätverk för arkivarier som arbetade utanför de stora arkivinstitutionerna. Fokus var verksamhetsnära frågor som rationalisering, dokumenthantering och datorisering. Syftet var även att stärka den egna yrkesidentiteten och skapa debatt om tillämpning av regelverk.

 

Medlemstidningen ”Arkivforum” startade (en föregångare till dagens Arkiv, tidigare Tema Arkiv). 

 

Den första arkivmässan arrangerades på garnisonen.

 

1990-talet

Föreningen breddas till att omfatta registratorer och byter namn till Arkivrådet AAS (tidigare Föreningen för arkivarier, arkivverksamma i statlig sektor).

Registratorsseminarier/konferenser arrangerades många år i Norrköping.

Tidskriften Tema Arkiv såg dagens ljus 1991 då Arkivrådet AAS och NLA beslutade att ge ut en gemensam tidskrift.

 

Ett antal arkivmässor arrangeras på Word Trade Center i samarbete med SIMO (1991, 1993, 1995 och 1997). Arkiv & Dokument bolagiserades 1997 då Arkiv & Dokument AB bildades.

 

Föreningen deltar från 1999 i samarbetet kring ”SASS”, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet. 


2000-talet

Två mässor genomförs på Sollentunamässan (1999 och 2001). Sedan 2001 är arkivrådet AAS ensam ägare till bolaget Arkiv och dokument i Sverige. 2003 genomförs arkivmässan åter på Word Trade Center.

 

Föreningen är medarrangör till fösta arkivveckan i Lund 2002 (ett resultat av samarbetet kring ”SASS”).

 

Föreningens ordföranden

 

Leif Paulsen 1982-1987

Sture Kristiansson 1987-1988

Åsa Laestadius 1988-1989

Kristina Sandahl 1989-1995

Olle Ebbinghaus 1995-2001

Kian Steen 2001-2003

Lars-Erik Hansen 2003-2010

Katarina Ekelöf 2010-

Arkivrådet AAS logga

 

Föreningens logga innehåller en triangel som ska illustrera den stora mängden information som hanteras inom en organisation. Den mindre triangeln är den delmängd av informationen som ska bevaras. Arkivarier och registratorer har i sina yrkesroller verktyg och metoder för att göra urval för bevarande. De två övriga symbolerna ska illustrera, att vårt verksamhetsfält spänner över såväl digital information som pappersburen information.

Kalendarium

 
22-23 oktober
Informationsförvaltning 2014
Bokningen öppnar i maj
Konferensprogram
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor