Arkivrådet AAS

Arkivrådet AAS är en idéell förening med ändamålet att främja rationell dokumentstyrning, arkivering i dess olika former, diarieföring, dokumenthantering, arkivvård, arkivforskning m m inom både statlig verksamhet och privat näringsliv.

Föreningens viktigaste målsättning är att bevaka medlemmarnas intressen. Vi verkar bl a genom att organisera konferenser, arkivdagar, kurser, publikationsverksamhet och diskussioner, och hoppas därmed kunna stimulera våra medlemmar både till att hålla sig á-jour med utvecklingen inom området och att utöka sitt kontaktnät. 


Kalendarium

 
22-23 oktober
Informationsförvaltning 2014
Bokningen öppnar i maj
Konferensprogram
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor