Nyheter

   

   

   

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Rädda Barnen väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

   

  Rädda Barnen anlitar Föreningshuset för bokning av evenemang, t ex Riksmötet.

  Se mer information på Rädda Barnen.

   

   


   


  Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

   

  Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK) grundades 1983. Föreningen är en ideell organisation och har till ändamål att främja kunnandet i Sverige avseende svensk och internationell entreprenad- och konsulträtt.

  SVEFEK anlitar Föreningshuset för medlemsregisterfrågor och bokföring.

  Se mer information på SVEFEK.

   

   


   

  Elbil Sverige är en ideell förening som verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige.

  Elbil Sverige anlitar FDöreningshuset för all medlemshantering samt registrering av certifiering och bokning.

  Se mer information på Elbil Sverige.

   

   

   


   

  Föräldraföreningen för Prematurfödda barn

   

  Föräldraföreningen för Prematurfödda barn är en ideell förening för föräldrar till barn som

  fötts för tidigt.

  Föräldraföreningen för Prematurfödda barn anlitar Föreningshuset för medlemshantering.

  Se mer information på prematurforbundet.se.

   

   

   


   

  SKYREV riktar sig till revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision. En viktig del i föreningens arbete är att hantera certifiering av kommunala yrkesrevisorer.

  SKYREV anlitar FDöreningshuset för all medlemshantering samt registrering av certifiering och bokning.

  Se mer information på SKYREV.

   

   

   


   

  Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

  Humanisterna har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, medlemsanmälan, evenemangsbokning och kanslitjänster.

  Se mer information på Humanisterna.

      

   

  Bona Vita / Knut Rosensvärd AB anlitar Föreningshuset för registerhantering och därtill hörande uppgifter.

  Se mer information på Bona Vita.

   

   


   

   

  Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat den 7 mars 1907 är en ideell förening för i Stockholm och
  dess omnejd bosatta personer. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.

  Bohusläns Gille i Stockholm anlitar Föreningshuset för registerhantering och därtill hörande uppgifter.

  Se mer information på Gillets webbplats.

   

   


   

   

  En global tryckerikoncern med tjänster från enskild produkt till helhetslösningar.

  Elanders har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av prenumerationsregister.

  Se mer information på Elanders

   


   

  Bolagsjuristernas Förening (BJF), som bildades 1954, är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för svenska bolagsjurister. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i branschen.

  Föreningen är också genom sitt medlemskap i European Company Lawyers Association (ECLA) en förmedlande länk mellan de svenska medlemmarna och deras kollegor i andra europeiska länder.

  Bolagsjuristernas Förening har tecknat avtal om en helhetslösning där Föreningshuset ansvarar för medlemsregister och bokföring. I avtalet ingår fullständigt nyttjande av kringtjänster såsom evenemangsbokning, internetbaserad medlemsanmälan och grupp-epost.

  Se mer information på Bolagsjuristernas Förening

   


   

  VoF Logo

   

  Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

  En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen granskar vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot fenomen och metoder. Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. Föreningen vill verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten. 

  Vetenskap och Folkbildning har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, kanslitjänster, evenemangsbokning samt medlemsanmälan på internet.

  Se mer information på Vetenskap och Folkbildning

   


  Endometrios Logo

   

  Endometriosföreningen är en ideell patientförening för kvinnor med endometrios. Föreningen är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Föreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård. Föreningen agerar även för utökad forskning.

  • Sprida kunskap om endometrios hos läkare och allmänheten
  • Arbeta för snabbare diagnos och bättre behandling av endometrios
  • Ge stöd för endometriospatienter och deras familjer


  Endometriosföreningen har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, bokföring, kanslitjänster samt medlemsanmälan på internet.

  Se mer information på Endometriosföreningen

   


  NEA Logo

  NEAs uppgift är att som branschoberoende organisation vara pådrivande när det gäller:

  • Användningen av standarder och tillämpningar

  • En infrastruktur som ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom e-affärer

  • Harmonisering och informationsspridning

  • Samordning av det internationella arbetet från svensk sida

  • Att Juridik och säkerhet beaktas i de olika lösningar och tillämpningar som utarbetas

    

  NEA har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, bokföring samt kommunikation.

  Se mer information på Nätverket för Elektroniska Affärer

   


  SKLF Logo

   

  Sveriges Kontaktlinsförening har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister och därtill hörande tjänster.

  Se mer information på Sveriges Kontaktlinsförening

   


  RTVD Logo

   

  Föreningens första årsmöte ägde rum den 26 januari 1974. Kända förespråkare var filosofie professor Ingemar Hedenius, journalisten Berit Hedeby samt riksdagsmannen och kyrkoherden Mårten Werner. Deras utgångspunkt var, att varje människa själv skall få bestämma över sitt liv, så länge inte detta går ut över någon annan människa.

  RTVD har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, bokföring och kanslitjänster.

  Se mer information på Rätten till en värdig död

   


  LTS Logo

   

  Ljudtekniska sällskapet är en förening med gamla anor och en historia som sträcker sig omkring ett halvt århundrade tillbaka i tiden. Samtidigt verkar vi med de högsta ambitionerna och planer in i framtiden; en framtid vi gärna är med och påverkar i rätt riktning mot högre ljudkvalitet och bästa, tänkbara förutsättningar för den underbara musiken att komma till sin rätt.

  LTS har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister och därtill hörande frågor.

  Se mer information på Ljudtekniska sällskapet

   


   

   

  1,6 miljonerklubben vill att kvinnan, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet igenom.

  1,6 miljonerklubben arbetar med allt som rör kvinnor i alla åldrar, allt som handlar om kvinnans välbefinnande och hälsa, som att förmedla kunskap om den främsta dödsorsaken för alla kvinnor, hjärt- och kärlsjukdomar. Vi tar upp stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet, ja allt som rör hennes situation i livet och status i samhället. 1,6 miljonerklubben är i dag en av landets största kvinnoföreningar.

  1,6 miljonerklubben har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister och därtill hörande frågor.

  Se mer information på hemsidan för 1,6 miljonerklubben.

   


  Antikklubben är en klubb för alla prenumeranter på Antikvärlden. Vi går på specialvisningar av antikmässor, utställningar och auktioner samt åker till en rad spännande platser och ser miljöer, som inte är öppna för allmänheten.

  Antikklubben har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister och därtill hörande frågor.

  Se mer information på hemsidan för Antikklubben.


  Svenska Arkivsamfundet är en intresseförening för alla som genom arbete, forskning, studier eller av andra skäl vill hålla sig informerade om arkiv. Föreningen vill väcka intresse för arkivfrågor och verka för arkivvårdens teoretiska och praktiska utveckling.

  Svenska Arkivsamfundet har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister, därtill hörande frågor samt bokföring.

  Se mer information på hemsidan för Svenska Arkivsamfundet.


   

  Föreningen Mensa har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregister och därtill hörande frågor fr o m mars 2009.

  Se mer information på hemsidan för Mensa.

   


   

  Ringsö Samfällighetsförening har tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregistret fr o m 1 jan 2009.

  Se mer information på hemsidan för Ringsö Samfällighetsförening.


   

   

  Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm.

  Föreningen Nordsvenska Hästen har under början av hösten tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av medlemsregistret.

  Se mer information på hemsidan för Föreningen Nordsvenska Hästen.


   

   

  Edita är ett modernt kommunikationshus som skapar, utvecklar och distribuerar kommunikation. Edita erbjuder tjänster genom hela värdekedjan från hantering av kommunikationsprojekt till skapande, distribution och uppföljning.

  Edita har under sommaren tecknat avtal med Föreningshuset gällande hantering av prenumerationsregister.

  Se mer information på hemsidan för Edita.


   

   

  Arkivrådet AAS är en idéell förening med ändamål att främja rationell dokumentstyrning, arkivering i dess olika former, diarieföring, dokumenthantering, arkivvård, arkivforskning m m inom både statlig verksamhet och privat näringsliv.

  Arkivrådet AAS har under försommaren tecknat avtal med Föreningshuset angående kansli, konferensadministration samt konvertering och drift av medlemsregistret.

  Se mer information på hemsidan för Arkivrådet AAS.


   

   

  GIH:s Studenkår har valt Föreningshuset för att hantera studentkårens bokföring.

  Se mer information på GIH:s Studenkårs hemsida.


   

   

  Sveriges Neuropsykologers Riksförbund (SNPF) har under våren tecknat avtal med Föreningshuset angående konvertering och drift av medlemsregistret.

  Sveriges Neuropsykologers Förening bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi.

  Se mer information på www.neuropsykologi.org


   

  Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

   

  -Kontakta mig!  

  Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor