Forum iFörvaltning - för intelligent förvaltning

Forum iFörvaltning är ett nystartat samarbetsforum där Arkivrådet AAS ingår i styrgruppen tillsammans med bland annat FALK, NLA, SIS och Kungliga biblioteket.

 

Kunskapen om och tillämpningen av standarder inom informationsförvaltning är inte så spridd som den skulle kunna vara. I samband med Arkivrådets konferens hösten 2010 väcktes idén om att försöka etablera en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma, leverantörer, utbildare och standardutvecklare inom området.

 

Forum iFörvaltning vill underlätta kontakten med kunniga kravställare, användare och potentiella finansiärer för att bidra till att säkra standardernas marknadsrelevans och resurserna för utarbetandet av dem.

 

Läs mer om Forum iFörvaltning här.

Kalendarium

 
22-23 oktober
Informationsförvaltning 2014
Bokningen öppnar i maj
Konferensprogram
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor