Vi hänvisar till den nya föreningswebben

www.fai.nu

 

Releaseparty - Ny föreningswebb

www.fai.nu

Välkommen torsdagen den 12 juni kl 16.00 till Lilla Nygatan 6, se inbjudan. Nu lanserar vi den nya föreningswebben och berättar om bakgrunden till den nya loggan samt kommande aktiviteter. Kom och mingla.

 

Inbjudan Releaseparty.

Ny webbplats på gång

visitkort finns på www.fai.nu

Den sammanslagna föreningen kommer att få en ny modern webbplats. Föreningswebben beräknas vara klar i början av maj. Föreningen har en sida på Facebook som du är välkommen att besöka. 

 

www.fai.nu

Facebook

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

Inbjudan till Symposium

Luciana Duranti kommer till Stockholm

Inom ramen för InterPARES Trust  (ITrust) anordnar Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet.

 

Till anmälan

Sammanslagningen är klar

Farväl AAS välkommen FAI

På Arkivrådet AAS årsmöte den 6 mars togs det avgörande beslutet för att gå samman med Svenska Arkivsamfundet. Numera är det alltså den sammanslagna Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) som gäller. Den här hemsidan kommer uppdateras under en övergångsperiod och till dess den nya föreningens hemsida är färdig.  

Valberedningens förslag till ny styrelse för FAI

Nu finns valberedningens förslag tillgängligt att läsa till styrelsen för den sammanslagna föreningen (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning)

Läs förslaget här

 

Förslagen till devis presenteras bland årsmöteshandlingarna nedan.

Nya perspektiv på kartläggning och klassning av information

Temadag 6 mars i Stockholm

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet bjuder in till gemensam temadag om hur olika aktörer kan samarbeta för att få med flera aspekter vid kartläggning och klassning av information.I samband med temadagen hålls årsmöten för föreningarna.

 

Ur programmet:

  • Vilka funktioner och roller behöver involveras vid kartläggning av information?
  • Vad innebär klassning av information?
  • Exempel på ett gott samarbete mellan arkivfunktion och informationssäkerhet.
  • ISO 26122 Analys av verksamhetens processer - nu i svensk översättning.

Dessutom Gravöl för två föreningar som nu blir en förening.

Program Temadag

Årsmöten 2014

Årsmöte Arkivrådet AAS

Föreningen Arkivrådet AAS har vid ett extra årsmöte tagit beslut om samgående med Svenska Arkivsamfundet under namnet - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Vid ordinarie årsmöte i mars 2014 ska beslutet om samgående bekräftas. 

 

Tid: 6 mars kl 9.30

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i Stockholm

 

Kallelse AAS 

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Förslag till ändring av stadgar för Leif Paulsens stipendiefond

 

Årsmöte Föreningen för arkiv och informationsförvaltning

För närvarande finns en interimsstyrelse för att förbereda verksamhet och årsmöte i den sammanslagna föreningen. Årsmötet avslutar interimsperioden. 

 

Tid: 6 mars kl 15.45

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i Stockholm

 

Kallelse sammanslagen förening

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

Stadgar (bekräftelse av tidigare beslut)

Förslag till medlemsavgift 2014

Verksamhetsplan och budget 2014

Devis för föreningen (informationspunkt)

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 

På Arkivrådet AAS extra årsmöte den 23 oktober togs det första formella beslutet för ett samgående med Svenska arkivsamfundet. Dagen efter bildades en ny förening. Namnet på den nya föreningen blev Föreningen för arkiv och informationsförvaltning. Till ordförande för interimsstyrelsen utsågs Katarina Ekelöf.

 

www.arkivsamfundet.se

Två arkivföreningar blir en

Extra årsmöte 23 oktober

Konstituerande möte 24 oktober

Vid höstens konferens tas de första besluten kring samgående mellan Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS. Vi går nu vidare enligt det inriktningsbeslut som togs vid årsmötet i maj. Planen är att så snart det första beslutet är taget vid det extra årsmötet 23 oktober så bildar vi en ny gemensam förening 24 oktober. Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till bildandet av ny gemensam förening finner du nedan.

 

Medlemsbrev september

Kallelse till extra årsmöte 23 oktober

Inbjudan till konstituerande möte 24 oktober

 

Den nya öppenheten

Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet inbjuder till konferens 23-24 oktober 2013 i Stockholm 

Öppenhet eller sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv eller samhällsglömska? 

En nyhet för i år är att priset för Årets registratur delas ut under konferensen.
Under konferensmiddagen bjuds vi på toner från trattgrammofon och berättelser från det glada tjugotalet– med Varning för Jazz

Konferensen vänder sig liksom föregående år till dig som arbetar med informationsförvaltning som registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-strateg, informationsarkitekt, systemförvaltare, kravställare och liknande. 

 

Några axplock ur programmet: 

Statens servicecenter – ett år efter öppnandet Cia Jarehov, Statens servicecenter 
Konflikten mellan öppen data och integritet Lena Carlsson, Datainspektionen 
Offentlighetsprincipen i den digitala tidsåldern Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd, Stockholms stad 
Policy och processer – med stöd av standarder Anki Steen, LFV 
Registrator – insynsrättens riddare! Robin Roy, KTH 
Berättelser om TV-programmet ”Det hände här” Bo Eriksson och Lisa Hellman, historiker 
Överskottsinformation – är det allmän handling? Anna Tansjö, sekreterare i informationshanteringsutredningen (SOU 2012:90) 

Dessutom extra årsmöten inför den nya föreningen – och mycket mer! 

 

Konferensprogram

 

Anmälan senast 18 oktober via denna länk
5 100 kr för medlem i Arkivrådet AAS eller Svenska Arkivsamfundet. 6 900 kr för icke medlem. 500 kr student. 

 

STÄNDIGT LÅGT PRIS OCH HÖG KVALITET! 

 

Kallelse till årsmöte AAS 2013

15 maj

Årsmötet 2013 kommer att hållas i samband med AVEC i Västerås. 15 maj, 2013, kl 16.00.

 

Kallelse 

Medlemsbrev 

Årsredovisning 

Visions- och verksamhetsbeskrivning 

Förslag till inriktningsbeslut kring sammanslagning

 

oooooooooooooo

Kalendarium

 
22-23 oktober
Informationsförvaltning 2014
Bokningen öppnar i maj
Konferensprogram
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor